MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

Autor: Michaela Richtrová, Petr Štourač, Jana Šoltýsová, Michal Reška

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: rozštěp rtu | rozštěp patra | obtížná intubace | infraorbitální nervová blokáda

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Rozštěpy obličeje patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Prvotní zachycení je možné již prenatálním screeningovým vyšetřením a jejich nález není indikací k ukončení těhotenství. Současné možnosti léčby zabezpečují malý, téměř žádný hendikep v dospělosti. Chirurgická léčba a anesteziologické řešení těchto vad má svá specifika. Algoritmus seznámí řešitele s průběhem léčby pacienta s celkovým rozštěpem, provede jej perioperačním managementem jednotlivých rekonstrukčních výkonů a obeznámí jej s multioborovým přístupem k dané problematice.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Vybrané téma je vysoce aktuální, jelikož pozorujeme nárůst v počtu dětí s uvedenou vývojovou vadou střední části tváře. Posuzovaný algoritmus je dobře zpracovaný a vychází z denní praxe. Při jeho dodržování je možné se vyvarovat nejčastějším chybám. Bude-li algoritmus dodržováný zabezpečíme tím efektivní léčebný postup pro pacienty. Jednotlivé kroky jsou srozumitelně vysvětleny, vysvětlují správný postup a zároveň vysvětlují proč jisté postupy mnohdy historicky zaužívané jsou nesprávné a jaké riziká přináší. Celkově uvedený algoritmus hodnotím positivně, nakolik do problematiky manažmentu dětí s rozštěpovou vadou obličeje přináší aktuální poznatky. Manažment dětí s jakýmkoliv zdravotním problémem vyžaduje skloubit medicínskou problematiku s špecifiky dětského věku a zároveň ve správne míře do řešení zapojit také rodiče. Přesně tenhle pohled přináší uvedený algoritmus a může sloužit nejen zdravotníkům, kteří se uvedenou problematikou zabývají, ale také i širší odborní a případně i laické veřejnosti.

publikováno: 31. 10. 2021 | poslední úpravy: 31. 10. 2021