MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Ketoacidóza

Autor: Hana Harazim, Pavlína Přikrylová, Michal Reška

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: inzulin | cukrovka | diabetes mellitus | hyperkalemie | acidóza | ketolátky

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Tento algoritmus vás na konkrétním případu seznámí s častou komplikací nemocných s diabetes mellitus 1. typu – diabetickou ketoacidózou. Ta, narozdíl od méně častých ketoacidóz (alkoholické či starvační), představuje akutní, život ohrožující stav, který je způsoben přítomností ketolátek v krvi. Její léčba má svá specifika a úskalí, jejichž znalost je stěžejní pro úspěšnou terapii. Algoritmus seznámí řešitele s typickými příznaky, provede jej léčbou se zaměřením na řešení nejčastějších komplikací a uvede způsoby prevence dalšího takového stavu.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Diabetická ketoacidóza (DKA) je jednou z nejčastějších komplikací diabetu mellitu a jedním z nejčastějších důvodů akutní návštěvy urgentního příjmu u diabetiků. Je-li ponechána neléčená, je zatížena vysokou mortalitou. Naopak správně léčená má excelentní prognózu. Předkládaný algoritmus názorně umožňuje pochopit nejen patofyziologii DKA, ale především shrnuje základní kroky v léčbě. Zdůrazňuje možná úskalí vzniklých elektrolytových dysbalancí a důležitost jejich včasného a adekvátního řešení.

publikováno: 9. 8. 2021 | poslední úpravy: 28. 9. 2021