MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Hemolyticko-uremický syndrom

Autor: Martina Klincová, Lucie Štětková, Adéla Kotíková, Hana Krobotová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: akutní renální selhání | hemolyticko-uremický syndrom | hyperkalémie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Cílem algoritmu je seznámení se s hemolyticko-uremickým syndromem, který patří mezi nejčastější příčiny akutního renálního selhání u dětí. Podíváme se na jeho klinické projevy, na typické laboratorní známky a popíšeme si dvě základní formy tohoto onemocnění. Společně si také objasníme etiologii, patogenezi, průběh, léčbu a prognózu hemolyticko-uremického syndromu.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Trombotické mikroangiopatie (TMA) představují skupinu onemocnění charakterizovanou přítomností trombocytopenie, mikroangiopatické hemolytické anemie a orgánového postižení. Podkladem je endoteliální poškození arteriol a kapilár vedoucí k mikrovaskulární trombóze. Hemolyticko-uremický syndrom (HUS), jenž řadíme mezi velkou podskupinu TMA, je v současnosti považován za jednu z nejčastějších příčin akutního selhání ledvin v dětském věku. Správná diagnostika TMA a případné stanovení příčiny vzniku HUS jsou naprosto zásadní ke zvolení vhodného léčebného postupu. Pokroky v imunologii, mikrobiologii a molekulární genetice nám umožnily lépe pochopit patofyziologii vzniku HUS. Léčba HUS spojeného s infekcí Shiga-toxin produkující E. coli (dříve typický) je symptomatická, větší část dětí potřebuje eliminační metodu a prognóza je obvykle příznivá, nicméně se vzácněji setkáváme i s velmi těžce probíhajícím průběhem onemocnění, někdy i s fatálním koncem. V případě HUS spojeného s aktivací alternativní cesty komplementu (atypický HUS) máme v současnosti k dispozici léčbu monoklonální protilátkou blokující aktivitu komplementu, jejíž využití dramaticky změnilo prognózu nemocných. Zpracovaný algoritmus názorně a srozumitelně ukazuje problematiku diagnostiky a léčby HUS. Tato interaktivní učební pomůcka významně přispívá k pochopení přístupu k tomuto závažnému onemocnění.

publikováno: 9. 8. 2021 | poslední úpravy: 28. 9. 2021