MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Psychologická příprava dítěte na zákrok

Autor: PhDr. Miroslav Světlák, Tereza Stepaková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Z výzkumů vyplývá, že 40% až 60% dětí zejména předškolního a mladšího školního věku zažívá před zákrokem vyžadující celkovou anestezii, úzkost a stres. Část z nich potom vykazuje symptomy posttraumatického stresu, které mají nadále vliv na celkové fungování dítěte, rekonvalescenci a kompliance k jakékoli další lékařské péči. Za nejohroženější skupinu jsou považovány děti do 7 let věku. Existuje celá řada preventivních opatření, které riziko rozvoje posttraumatické stresové reakce snižují. Smyslem algoritmu je upozornit zdravotníky na klíčové body celé přípravy dítěte na zákrok v celkové anestezii z hlediska psychologie, které mohou dětem pomoci operaci lépe zvládnout.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Lékařské zákroky mohou být pro dítě psychicky náročnými situacemi. V představeném algoritmu se opakovaně objevuje základní myšlenka citlivého přístupu a nezbytnosti dát prostor emocím a projevům dítěte (strach, obavy, pláč), které přináležejí ke zdravému psychickému fungování. Lékaři si postupem v připraveném příkladu mohou uvědomit tendence k vlastním reakcím, případně je korigovat zpětnou vazbou ve správných odpovědích. Algoritmus Psychologická příprava dítěte na zákrok je postaven na erudovaných základech a bez zbytečného "balastu" nabízí základní principy přípravy a chování k dítěti ze strany lékaře v dané situaci.

publikováno: 1. 6. 2021 | poslední úpravy: 6. 6. 2021