MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Letecká záchranná služba

Smyslem algoritmu je pochopit význam řetězce přežití, smysl časné aktivace adekvátních prostředků. Důležité je uvědomit si přínos letecké záchranné služby, především při nutnosti transportu do vzdálené instituce vhodné k léčbě pacienta se srdeční zástavou. V indikovaných případech je důležitá časná aktivace ECMO týmu. 

Autor: Jiří Chvojka,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: Letecká záchranná služba | srdeční zástava | resuscitace | ECMO

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Smyslem algoritmu je pochopit význam řetězce přežití, smysl časné aktivace adekvátních prostředků. Důležité je uvědomit si přínos letecké záchranné služby, především při nutnosti transportu do vzdálené instituce vhodné k léčbě pacienta se srdeční zástavou. V indikovaných případech je důležitá časná aktivace ECMO týmu. 


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Letecká záchranná služba (LZS) je nedílnou součástí systému a operační středisko musí využít její potenciál. Tím je především rychlost transportu lékaře na místo události a dále rychlost transportu pacienta na adekvátní pracoviště. Náhlá zástava oběhu(NZO) je jednou z indikací nasazení LZS, i když příčiny vzniku NZO jsou různé. V kazuistice je zpracována kardiální příčina vzniku NZO a je na ní velmi dobře demonstrován náhlý vznik, reference zdravotnickému operačnímu středisku, rychlé vyhodnocení možné příčiny a vyslání adekvátní výjezdové skupiny i s ohledem na možné řešení vlastní příčiny zástavy oběhu. Nasazení LZS k rychlému transportu pacienta do kardiocentra je jedním z okamžiků, který může vést k záchraně lidského života.

publikováno: 21.8.2020 | poslední úpravy: 13.11.2020