MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Obtížné zajištění dýchacích cest - 2020

Autor: Jan Hudec, Tereza Prokopová, Ľubomír Vlček, Pavlína Zbořilová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: DAM | koniotomie | zajištění dýchacích cest

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Obtížné zajištení dýchacích cest (DAM) je život ohrožující situace, při které anesteziolog nemůže u pacienta zajistit dostatečnou ventilaci obličejovou maskou, supraglotickou pomůckou nebo tracheální intubací. Tomuto je možné částečne předcházet zhodnocením rizik obtížných dýchacích cest (LEMON skóre, DAM v anamnéze), riziko však nikdy nemůžeme považovat za nulové. Obtíže se zajištěním dýchacích cest mohou mít potenciálně závažné důsledky (hypoxické poškození mozku, smrt) a proto je nutné včasné rozpoznání a rychlý postup anesteziologa.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

V interaktivním algoritmu je komplexně popsán algoritmus neočekávaného selhání zajištění dýchacích cest, včetně možné intubace do jícnu a jejího rozpoznání. Dobře jsou popsané možnosti řešení zajištění dýchacích cest pomocí vzduchovodu, supraglotické pomůcky i intubace s pomůckou – bužie/zavaděč.  Následně při selhání intubace se zajištěním infraglotickým – chirurgickým přístupem – koniotomií, BACTem.  Instruktážní videa názorně ukazují možnosti zajištění dýchacích cest.

  Z podstaty interaktivní step-by-step kazuistiky, i když velice zdařile zpracované, nevyplývá plně akutnost stavu a časová tíseň, která stav selhání zajištění dýchacích cest provází a nutnost velice rázného postupu při selhání ventilace/intubace -> laryngeální maska, při selhání -> koniotomie/BACT.

  Video provedení infraglotického přístupu – BACTu ukazuje jedno možné praktické provedení s ponecháním skalpelu v ráně, jako vodiče. Tento postup vychází z bohužel velice nešťastného videa na stránkách Difficult Airway Society, kdy přehmatávání rukou se skalpelem v provedeném řezu může vést k poranění zadní stěny trachey - pars membranacea i zbytečnému zdržení. V přiloženém videu je možné vidět alternativní postup, kdy je ztráta otvoru do trachey eliminována použitím fixace kůže a podkoží s laryngem pomocí „V“ z prstů. Následuje přetažení kanyly po bužii s provedením rotačního pohybu, který je zcela zásadní k usnadnění zavedení kanyly do trachey. Z důvodu možnosti provedení eventuální bronchoskopické toalety dýchací cest preferenčně velikosti 6,5mm.

Tento postup vychází ze zkušeností s více jak 1000 provedených infraglotických zajištění DC na kadaverech a osobně tří úspěšně zachráněných pacientů.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 13. 11. 2020