MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Biohazard

Autor: Anna Štorchová,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: biohazard | vysoce nakažlivá nemoc | integrovaný záchranný systém | typová činnost | virus Ebola

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Doba, ve které žijeme, s sebou přináší téměř neomezené možnosti cestování. Právě tato skutečnost může být příčinou rozšíření vysoce nakažlivé nemoci i v našich končinách. Taková situace se netýká jen lékařů a zdravotníků, ale i dalších složek integrovaného záchranného systému. Algoritmus nabízí možnost podívat se pod pokličku toho, jak se řeší mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci od tísňového volání a přednemocniční péče až po likvidační práce.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Interaktivní algoritmus zrcadlí postupy spojené s řešením problematiky vysoce nebezpečné nákazy, konkrétně typovou činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu STČ 16A - Mimořádná událost s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení nebo ostatních prostorech. V kazuistice jsou názorně a přehledně popsány kroky v podobě prvního volání pacientky se závažnou nemocí na tísňovou linku, přednemocniční neodkladné péče (včetně vyslání výjezdové skupiny), základní monitorace a péče o pacientku s uvedenými příznaky. V jednotlivých krocích je možné vysledovat složitost celého systému, jednotlivé vazby a komunikační kanály. Algoritmus je dokladem toho, že je třeba mít vypracované postupy pro výjimečné situace podobné této, improvizace by byla jen obtížně představitelná. Důvodem je to, že v řešení podobných situací není počet zainteresovaných zdravotníků i nezdravotníků malý a některé subjekty spolu nejsou zvyklé běžně spolupracovat. Nutnost vlastní ochrany a klíčová role orgánu ochrany veřejného zdraví se prolíná celým postupem. Vybavení speciálních týmů (někdy označovaných BHT, jindy označovaných týmy speciálních činností) je názorně vyobrazeno i v doprovodných obrázcích. V nápovědách v jednotlivých uzlech algoritmu je obsaženo mnoho užitečných doplňujících informací, které jsou jistě stále mnoha zdravotníkům neznámé. Závěrem je třeba připomenout, že pandemie nemoci způsobené novým typem koronaviru v roce 2020 ukázala, že biologickým rizikům je třeba věnovat větší pozornost stran připravenosti jednotlivých systémů. V případě uvedené pandemie se naštěstí nebavíme o vysoce nakažlivé nemoci. Právě z uvedených důvodů považuji vznik nového interaktivního algoritmu za nesmírně přínosný.

publikováno: 6. 8. 2020 | poslední úpravy: 13. 11. 2020