MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní respirační selhání

Autor: Jozef Klučka, Lucienne Michnáčová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: respirační selhání | oxygenoterapie | PEEP | protektivní ventilace | HFNC | HFOV | ECMO

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Respirační selhání je život ohrožující stav, při kterém respirační systém není schopen zajistit adekvátní výměnu plynů. Výsledkem je hyperkapnie (nedostatečná eliminace oxidu uhličitého z krve), hypoxémie (nedostatečná dodávka kyslíku do arteriální krve), nebo obojí současně. V případe akutního respiračního selhání pozorujeme kompenzační mechanismy – hyperventilaci, tachypnoe a tachykardii. Algoritmus prezentuje možnosti oxygenoterapie a ventilační podpory u pacienta se závažným respiračním selháním. S ohledem na klinický stav pacienta (vitální funkce, laboratorní a fyzikální vyšetření) se naučíte rozpoznat (ne)účinnost terapie a porozumíte ventilačním parametrům, jako je PEEP, FiO2 a průtok kyslíku. Znalost jednotlivých metod, jejich limitace a nastavení jsou klíčová pro správnou indikaci u daného pacienta.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Závažná forma akutní respirační insuficience (ARF) společně s její nejzávažnější formou syndromem akutní dechové tísně (ARDS) jsou heterogenní a potenciálně život ohrožující patologické stavy. Rychlá diagnostika a kauzální řešení vyvolávajícího faktoru jsou stěžejní v rámci ovlivnění prognózy pacienta. Dalším vitálním prvkem v péči o pacienta s ARF jsou správně indikované a použité podpůrné a záchranné intervence umožňující překlenutí nejzávaznější fáze onemocnění. Náhled odborné veřejnosti na management respirační insuficience se v posledních desetiletích dynamicky vyvíjí. Je to dáno nejen nárůstem nových diagnostických možností, ale i rychlým rozvojem intervencí (technologicky i indikačně), z nichž některé aktuálně patří do standardní péče o pacienta v kritické péči (umělá plicní ventilace, pronace), a další k tomu směřují (extrakorporální membránová oxygenace). Výskyt různých forem ARF patří a bude patřit dále na přední místa mezi patologickými stavy v intenzivní péči. Prezentovaný algoritmus je potřebným přehledným návodem týkajícím se péče o pacienta se symptomy ARF. Logicky zahrnuje všechny fáze zdravotní péče od přednemocniční až po nemocniční. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 21. 8. 2020