MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Hypotermie a omrzliny

Autor: Jan Filip Sýkora, Martina Valachová, Šárka Raková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: hypotermie | omrzliny | 4H/4T | afterdrop syndrom | Swiss klasifikace | ECMO

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

S mírným podchlazením se pravděpodobně setkal každý z nás. Těžká hypotermie je však život ohrožující stav, který může vyústit až v zástavu oběhu, metabolický rozvrat a multiorgánové selhání. Proto je třeba k takto postiženému člověku náležitě přistupovat již od prvního kontaktu. Tento algoritmus vás provede péčí o hypotermického člověka od jeho nalezení v terénu, přes práci záchranářů a lékařů urgentního oddělení až po terapii omrzlin, které také vznikají v důsledku nízkých teplot.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Hypotermie může být velmi závažnou diagnózou, která při nesprávném managementu může skončit smrtí pacienta. Obzvláště u alkoholem intoxikovaných pacientů může snadno dojít k podcenění situace.
Autoři velmi názornou formou předkládají, jak postupovat při ošetření pacienta s hypotermií a to od poskytnutí první pomoci až po napojení na ECMO v cílovém zdravotnickém zařízení. V algoritmu se na kazuistice podařilo zdůraznit základní pravidla pro ošetření pacienta s hlubokou hypotermií:
- šetrná manipulace s pacientem a zabránění dalšího prochládání,
- zajištění dýchacích cest a maximalizace oxygenace,
- jak provádět resuscitaci při hypotermii,
- problematiku účinnosti defibrilace a podávání léků u pacientů s teplotou tělesného jádra nižší, než 30 st. C,
- a specifikou léčbu u hypotermické zástavy oběhu – mimotělní oběh.
V závěru algoritmu autoři zmínili i riziko vzniku omrzlin, včetně základních pravidel pro ošetření.
S. Kosiński publikoval ve Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine v roce 2015 studii, která v Polsku prokázala až 4x vyšší incidenci hypotermie, než uvádějí oficiální statistiky a zároveň velké neznalosti zdravotnického personálu o managementu pacientů s hypotermií. Věřím, že vytvořený algoritmus přispěje ke zvýšení povědomí o problematice hypotermie a omrzlin.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 21. 8. 2020