MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Maligní hypertermie - 2020

Autor: Martina Klincová, Dagmar Štěpánková, Petra Kostroňová, Pavlína Kotrhová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: maligní hypertermie | hyperkapnie | dantrolen | in vitro kontrakční test | trigger-free anestezie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Maligní hypertermie (dále jen MH) je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně, přičemž spouštěčem jsou některá anestetika. Náš edukační algoritmus vás v jedné části provede krok po kroku situací náhle vzniklé MH krize na operačním sále a naučí vás jak zachovat klid, správně vyhodnotit vzniklou situaci a zachránit tím pacientovi život. Druhá část algoritmu se věnuje preventivním opatřením v situaci, kdy na operaci přijímáte pacienta s možnou genetickou predispozicí k maligní hypertermii. I v takové situaci je nutno zachovat rozvahu a připravit své pracoviště i personál na speciální vedení anestezie včetně možných komplikací. V neposlední řadě vás algoritmus obeznámí s aktuálními možnostmi diagnostiky MH v České republice.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Algoritmus Maligní hypertermie zveřejněný portálem AKUTNĚ.CZ je interaktivní, informativní, poučný a zábavný. Správné i nesprávné odpovědi vám budou vždy odůvodněny a vysvětleny, v krajním případě může vámi zvolená možnost vést k usmrcení pacienta. Řešiteli jsou během celého algoritmu poskytnuty informace, které jsou relevantní a zároveň přiměřené úrovni jeho porozumění. Jedná se o dobře promyšlenou a sepsanou řadu scénářů, ve kterých se řešitel potýká s komplikacemi maligní hypertermie a proniká do problematiky diagnostiky, léčby a prevence pozdější recidivy. Celkově se jedná o vynikající učební pomůcku, která poskytuje adekvátní vhled do problematiky.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 20. 1. 2021