MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Maligní arytmie u dítěte

Autor: Martina Kosinová, Tereza Musilová, Kateřina Popková, Barbora Pitmausová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: maligní arytmie | BLS | ALS | intraoseální vstup | AED | zástava oběhu | defibrilace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Maligní arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k zástavě oběhu. U dětí vznikají obvykle v důsledku hereditárních syndromů jako je katecholaminy indukovaná polymorfní komorová tachykardie či syndrom dlouhého QT. Až ve 30 % bývá bohužel prvním projevem takového onemocnění náhlá zástava oběhu, která vyžaduje okamžitý zásah. Triggery těchto akutních stavů přitom bývají běžné situace - vyšší fyzická aktivita, emoční zátěž, úlek nebo dokonce spánek.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Algoritmus na velmi reálné situaci náhlého kolapsu při sportovní aktivitě popisuje případ náhle vzniklé maligní arytmie u dítěte. Přestože se jedná o situaci velmi vzácnou, jsou právě správné iniciální kroky a reakce okolí to, co zdaleka nejvíce může přispět k přežití dítěte s kvalitním neurologickým výsledkem. To činí algoritmus velmi potřebným. Algoritmus je zpracován přehledně a názorně, kroky na sebe logicky navazují a provází studenta všemi důležitými kroky od úvodní reakce až po poresuscitační péči. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je dostatečně stručný a přitom si zachovává nutnou odbornost v použitých termínech, což platí pro českou i anglickou verzi algoritmu. Použité animace pomáhají s představou právě řešené situace a vhodně algoritmus doplňují. Jednotlivá doporučení i zdůvodnění odpovídají dle mého názoru současným doporučeným postupům Evropské a České resuscitační rady a poznatkům, které o maligních arytmiích u dětí v současnosti máme. Samozřejmě nelze vyloučit, že algoritmus bude muset být aktualizován po vydání nových doporučených postupů v roce 2021.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 20. 1. 2021