MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Léčba akutní pooperační bolesti - 2020

Autor: Ivo Křikava, Henrieta Hricová, Štěpán Janíček

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: anestezie | paravertebrální blokáda | epidurální blokáda | analgetika

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Léčba bolesti perioperačně a přemostění do pooperačního období je duležitým úkolem lékaře a má vliv na případnou chronifikaci bolesti. Přinášíme Vám revidovaný algoritmus s možností využití jak epiduralní, tak paravertebrální blokády aplikované u pacienta podstupujícího nitrohrudní operaci.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Moderní postupy multimodální analgetické léčby jsou jedním z pilířů správné klinické praxe v anesteziologii. Výukový algoritmus léčby bolesti po hrudní operaci umožňuje studentům praktické ověření znalostí a hloubky vhledu do problematiky pooperační akutní bolesti. Autoři přibližují atraktivní, názornou formou, jakým způsobem sestavuje anesteziolog management pooperační bolesti, jak uvažuje a řeší případné komplikace. Algoritmické ověření znalostí studentů považuji za velmi atraktivní edukativní formu, která výborně doplňuje klasické schéma přednášek a praktické výuky.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020