MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Delirium

Autor: Marek Kovář, Zuzana Timková, Richard Izák, Mária Štefíčková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: hyperaktivní delirium | hypoaktivní delirium | smíšené delirium | CAM-ICU formulář | multimodální nefarmakologická prevence

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Delirium je život ohrožující a značně poddiagnostikovaný stav. Je reakcí CNS na poškození, projevuje se kvalitativní poruchou vědomí, snížením pozornosti. Obvykle začíná náhle ve večerních hodinách a má fluktuující průběh. Může mít mnoho příčin: organické, toxické (způsobené podáním anticholinergik, dopaminergních antiparkinsonik), příčnou může být taky odvykací stav (D. tremens). Podle symptomů rozeznávame hypoaktivní, hyperaktivní nebo smíšené delirium.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Delirium je běžnou komplikací stavu kriticky nemocných pacientů. Představuje nejčastější komplikaci pooperačního průběhu u pacientů ve věkové skupině nad 65 let. Řada faktorů, jako infekce, systémová zánětlivá reakce, metabolický rozvrat, hypoxémie, pooperačně především nedostatečná analgetizace jsou rizikovými faktory rozvoje mozkové dysfunkce, deliria. Jeho rozvoj výrazně zhoršuje léčebné výsledky, mortalitu a morbiditu pacientů. Při rychlé diagnostice a znalosti rizikových faktorů je částečně preventabilní.
Algoritmus Delirium přehledně zobrazuje hlavní charakteristiky deliria (hyperaktivní, hypoaktivní - tiché a smíšené delirium), jeho rizikové faktory a možnosti prevence a následně léčby. Algoritmus nám umožní procvičit si tuto problematiku od diagnostiky po multikomponentní strategii terapie s častou reorientací, dostatečnou analgetizací, či správně zvolenou analgosedací, hydratací, časnou rehabilitací a dalšími kroky. Umožní nám tak lépe pečovat o naše pacienty.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 9. 6. 2020