MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.

Autor: Deana Slovjaková, Eva Klabusayová,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: COVID - 19 | anestezie | bezpečnost

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

V souvislosti s nákazou COVID-19 se dostala znovu do popředí také problematika ochrany anesteziologického personálu během jednotlivých fází celkové anestezie na operačním sále. Standardní postupy, zejména úvodu a vyvedení z celkové anestezie, jsou v případě COVID-19 pozitivního pacienta nevhodné a rizikové. Jednotlivá anesteziologická pracoviště byla nucena takřka přes noc připravit doporučené postupy a režimová opatření. Obdobně reagovaly odborné společnosti nejen v naší zemi. Díky jednoduchosti ve sdílení informací mohl každý anesteziolog obdržet v posledních měsících nepřeberné množství doporučení a rad, jak v různých situacích s COVID-19 pozitivním pacientem zacházet. Ne vždy tyto informace dávaly jasná doporučení aplikovatelná v místních reáliích.

Algoritmus připravený týmem AKUTNE.CZ předkládá čtenáři jednoduše a zřetelně základní postup vedení celkové anestezie u COVID-19 pozitivního pacienta. Vychází zejména z platných doporučení našich odborných společností. Neklade si za cíl demonstrovat správné postupy ve všech možných situacích během péče o pacienta v celkové anestezii. Ty by měly vycházet z možností jednotlivých pracovišť, zkušeností anesteziologa a aplikací výše zmíněných doporučení.

Nechť je algoritmus inspirací pro vedoucí pracovníky úseků anestezie v přípravě doporučených postupů na jejich pracovištích, pro řadové anesteziology vodítkem k bezpečné práci a pro ostatní zdravotní personál ilustrací anesteziologické práce ve ztížených podmínkách.

publikováno: 6.4.2020 | poslední úpravy: 7.4.2020