MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii. V současné době neexistuje žádná specifická léčba nebo vakcína proti infekci COVID-19. Předpokládá se, že každý v této populaci je vnímavý. Klinicky se onemocnění COVID-19 projevuje od asymptomatických (bezpříznakových) průběhů až po těžkou pneumonii; závažné onemocnění může vést k smrti. Zatímco většina případů (80 %) probíhá jako mírnější respirační infekce a pneumonie, závažný průběh onemocnění a úmrtí jsou častější u starších lidí s chronickým onemocněním. Tento algoritmus Vás provede nezbytnými bezpečnostními opatřeními a odklony od standardních resuscitačních postupů s ohledem na na riziko přenosu infekce COVID-19 z pacienta na zdravotnický personál.

Autor: ,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: COVID-19 | resuscitace | bezpečnost

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii. V současné době neexistuje žádná specifická léčba nebo vakcína proti infekci COVID-19. Předpokládá se, že každý v této populaci je vnímavý. Klinicky se onemocnění COVID-19 projevuje od asymptomatických (bezpříznakových) průběhů až po těžkou pneumonii; závažné onemocnění může vést k smrti. Zatímco většina případů (80 %) probíhá jako mírnější respirační infekce a pneumonie, závažný průběh onemocnění a úmrtí jsou častější u starších lidí s chronickým onemocněním. Tento algoritmus Vás provede nezbytnými bezpečnostními opatřeními a odklony od standardních resuscitačních postupů s ohledem na na riziko přenosu infekce COVID-19 z pacienta na zdravotnický personál.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Algoritmus se týká nyní velmi aktuálního tématu pacienta s nákazou COVID-19 se srdeční zástavou v nemocničním prostředí. Algoritmus je zpracován přehledně a na konkrétním příkladu popisuje jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace, včetně postupu rozšířené resuscitace. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je stručný, dobře srozumitelný, přitom si zachovává odbornost. Všechny zkratky jsou vysvětleny. Použité obrázky pomáhají s představou probíhající resuscitace, přestože větší propracovanost by jistě ještě více přispěla k reálnosti. Rychlost, s jakou tento algoritmus tým AKUTNĚ.CZ připravil, je ovšem obdivuhodná.
Algoritmus a doporučení v něm dle mého názoru odpovídají současným poznatkům, které o nákaze virem SARS-CoV-2 máme k dispozici. Je též v souladu s aktuálními doporučeními pro resuscitaci pacientů s COVID-19, které vydala Resuscitation Council UK. Tyto poznatky se s vývojem pandémie a znalostí o viru samotném samozřejmě mohou měnit a aktualizace algoritmu může být v budoucnosti nezbytná.
24.3.2020

publikováno: 23.3.2020 | poslední úpravy: 26.3.2020