MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Sufokace u dítěte

Autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Tereza Kramplová, Jozef Sklenka

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: sufokace | bronchoskopie | laryngospazmus

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Vdechnutí potravy nebo cizího tělesa je častý život ohrožující stav zejména u dětí do 3 let, které nabývají schopnosti samostatného pohybu a učí se interakci s okolím. Postup řešení těchto případů má navíc řadu výrazných specifik, od pomoci při vykašlávání přes případnou resuscitaci až k nutné invazivní intervenci. Jak dát správně první pomoc a následně cizí těleso z dýchacích cest odstranit? Tímto algoritmem vás zveme k prožití modelové situace, se kterou se může setkat každý z nás.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Sufokace dítěte je vždy akutní, někdy urgentní stav, se kterým se můžou přímo setkat lékaři různých specializací: lékař ZZS, lékař UP, anesteziolog, intenzivista, ORL lékař, plicní lékař. Jejichž společným cílem je záchrana dítěte a vyřešení akutního stavu. Problém sufokace dítěte není pro většinu lékařů rutinní situací a myslím si, že je pro většinu značně stresující. Celý algoritmus na výukovém portálu: Akutně.cz je zpracován přehledně, strukturovaně, tj. počínaje laickou první pomocí, přes odbornou přednemocniční pomoc, rozhodování při příjmu, vlastní odstranění cizího tělesa v rámci celkové anestezie, konče péči na intenzivní péči. Algoritmus je dle mého názoru zpracován bez chyb. V každém kroku rozhodování hodnotím kladně i možnost „poučení se“ z nesprávných odpovědí. Tento algoritmus je zcela jistě přínosem nejen pro anesteziology, ale širokou skupinu lékařů, kteří se s tímto stavem mohu setkat.

publikováno: 22. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 1. 2020