MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

Autor: MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Barbara Baloghová, Anežka Schreierová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: ERAS | regionální analgezie | PONV | peroperační optimalizace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) je soubor multimodálních postupů zahrnující multidisciplinární přístup k pacientovi v celém perioperačním období. Smyslem konceptu ERAS je minimalizace komplikací souvisejících s operačním výkonem, rychlejší zotavení a následně i snížení morbidity a zkrácení doby hospitalizace. Klíčem je nezbytná mezioborová spolupráce, především anesteziologa, chirurga, nelékařského personálu a fyzioterapeuta.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Celý algoritmus je zpracován na aktuální téma. V současné době je ERAS přístup zaváděný na mnoha pracovištích, ale s různou měrou úspěšnosti. Dostupnost algoritmu pro studenty a lékaře v přípravě jistě může napomoci jeho širší akceptaci v našich podmínkách. Algoritmus je zpracován v české a anglické verzi přehledným, srozumitelným způsobem, srozumitelným odborným jazykem, bez překlepů a chyb. Interaktivní formou na osmi obrazovkách s použitím ilustrativního videa z endoskopie tlustého střeva zobrazujícího nádor a dalšího zobrazujícího anesteziologický záznam během operace a ilustrativních obrázků a tabulek, probíhá seznámení se zkrácenou formou konceptu ERAS v břišní chirurgii.

publikováno: 22. 5. 2019 | poslední úpravy: 1. 6. 2019