MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Febrilní křeče u dětí - 2019

Autor: Petr Štourač, Vladislav Nezval, Gabriela Kubicová, Dalibor Zimek

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: křeče | horečka | bezvědomí

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Febrilní křeče jsou závažným onemocněním dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku. Výskyt jejich nekomplikované formy je častější. V rámci diferenciální diagnostiky je nutno vyloučit jiná závažná onemocnění, například meningitidu či epilepsii. K vyloučení těchto onemocnění slouží diagnostický postup obsažený v tomto algoritmu. Náš algoritmus klade důraz na správnou diagnostiku příčiny horečky, určení základního postupu léčby v akutní fázi i následnou adekvátní farmakoterapii. 


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Interaktivní algoritmus vtahuje studujícího přímo do reálné situace. Křeče u dětí patří k jedné z nejčastějších diagnóz, se kterou se setkáváme jak v přednemocniční péči, tak i na příjmových úsecích dětských oddělení. Protrahované křeče s poruchou vědomí jednoznačně patří ke stresujícím situacím pro všechny zúčastněné. Algoritmus klade důraz na základní stabilizaci dítěte před příjezdem posádky záchranné služby, časnou terminaci křečí dostatečnou dávkou antikonvulziv a následně zajištění dle ABCDE u pacienta v postiktálním a farmakologickém útlumu.
Nedílnou součástí přístupu k dítěti po konvulzivním paroxysmu je diferenciální diagnostika etiologie křečí zahrnující vyšetření k vyloučení metabolických příčin křečí, neuroinfekce, intrakraniálních procesů vedoucích k intrakraniální hypertenzi a epilepsie indukované febriliemi u dítěte s rizikovou rodinnou anamnézou. Algoritmus obsahuje i plán následné dispenzarizace pacienta po protrahovaných křečích, včetně doporučení prevence recidivy. V každém kroku rozhodování ve scénáři má studující možnost získat další informace i z nesprávných odpovědí.

publikováno: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 11. 11. 2020