MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Invazivní zajištění kriticky nemocného - 2019

Autor: MUDr. Jan Hudec, MUDr. Kateřina Matoušková, Tomáš Fecko, Katarína Figurová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: zajištění žilního řečiště | centrální venózní katetr | Seldingerova technika | intraoseální přístup

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Zajištění žilního vstupu patří k základním dovednostem, bez kterých by následná lékařská péče nebyla možná. Neznalost problematiky ohrožuje pacienta nejen pro technicky nedokonale provedený výkon, ale také pro nesprávně indikovanou metodu a následné komplikace. Náš algoritmus se zabývá třemi základními metodami přístupu do žilního řečiště v modelové situaci a zohledňuje indikace a kontraindikace daných výkonů. Také popisuje základní technické postupy, které je nutno znát pro bezpečné provedení těchto výkonů.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Interaktivní algoritmus - Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta - stručně a přehledně popisuje možnosti volby zajištění žilního přístupu s důrazem na správné provedení takového postupu. Správně je zde zdůrazněno zajištění intraoseálního přístupu. Zejména v přednemocničním zajištění kriticky nemocného pacienta je intraoseální přístup metodou volby při nemožnosti zajištění periferního žilního vstupu. V průběhu ošetření pacienta na Emergency již máme komfort nemocničního zázemí s možností využití ultrazvuku, což nám dává prostor k zavedení centrálního žilního katetru. Výše zmíněný algoritmus vhodně prezentuje možnosti a role jednotlivých metod zajištění žilního vstupu v průběhu primárního ošetření a následné léčby kriticky nemocného pacienta.

publikováno: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 9. 2019