MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Operace v těhotenství

Autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Esther Cheng, Lucia Šmahovská, Jakub Švec

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: těhotenství | apendicitída | crush úvod | intrauterinní resuscitace | analgezie u těhotné

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Vedení anestezie u operace těhotné pacientky z neporodnické indikace je situace, se kterou se setkávame spíše výjimečně. Takový výkon s sebou nese určitá specifika, která by měl dobrý anesteziolog znát a také rizika, se kterými by měl počítat a vědět, jak jim předcházet, případně jak je řešit. Tento algoritmus má za úkol vám přiblížit, jak v této situaci správně postupovat. Zabývá se volbou anestezie, vedením anestezie, pooperační péčí o pacientku, ale také správnou diagnostikou a tím, kdy je nutné u těhotné indikovat operaci. Okrajově se dotýká i případných komplikací spojených s tímto výkonem.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

S anestézií u těhotných žen se nesetkáváme příliš často, proto je velice dobré si postup u těchto výkonů procvičovat a připomínat. Vždy jde o akutní výkony, jako jsou traumata a nebo náhlé příhody. Plánované operace se v těhotenství běžně neprovádějí.
Tento výukový algoritmus ukazuje jak správně postupovat od přijmu pacientky s náhlou příhodou břišní , nepodcenit vážné příznaky a rozhodnout o operaci i přes probíhající těhotenství. Důležitý je postup při úvodu do anestezie, vedení anestezie, řešení možných komplikací a správná volba dostatečné pooperační analgezie. Všechny tyto postupy – crush úvod, preoxygenace, celková anestezie vždy s intubací, dostatečná analgezie a další jsou skvěle ukázány v algoritmu. Přeji všem co nejméně anestézií u těhotných pacientek, ale při dodržování správného postupu se není třeba se anestézií u těhotných obávat. A jak vidíme na tomto skvěle vytvořeném algoritmu, anestezie může být bezpečná pro matku i plod.

publikováno: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 1. 11. 2019