MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

PCA pumpa

Autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Matej Koštialik, Soňa Řezníčková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: pacientem kontrolovaná analgézie | tlumení pooperační bolesti | opioid

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Léčba pooperační bolesti je důležitou součástí každé operační procedury a s rozvojem terapeutických možností přichazejí i nové a efektivnější spůsoby jakým je například i využití PCA pumpy.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Jedná se o další algoritmus na potřebné téma – řešení intenzivní pooperační bolesti. Je zvolen výstižný klinický příklad – mastektomie je jednou z operací, po níž se může pooperační bolest v poměrně vysokém procentu případů chronifikovat. Hned od počátku kvalitně vedená pooperační analgezie snižuje riziko vzniku chronické postmastektomické bolesti. Algoritmus akcentuje stále dostupnější, ale i v současnosti ne zcela dostatečně využívanou metodu pacientem kontrolované intravenózní analgezie. Poukazuje jednak na způsob, jak pumpu využít a jaké parametry naprogramovat, jednak na opioidy, které lze pro PCA použít, včetně jejich dávkování.
Současně v jednom kroku doporučuje použít v řešení pooperační bolesti tohoto typu gabapentinoidy, což je jeden ze současných trendů, jak do pooperační analgezie zapojit koanalgetika vhodná pro řešení neuropatické bolesti. Jejich použití mj. umožňuje snížit dávku podávaných opioidů a zřejmě i zkrátit délku jejich podávání.

publikováno: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 1. 2020