MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Život ohrožující krvácení - 2018

Autor: Olga Smékalová, Michaela Brázdilová, Jan Sapák

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: Hemoragie | jícnové varixy | hypovolemie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty, podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS). V našem algoritmu se zabýváme krvácením z jícnových varixů, které jsou častou komplikací jaterní cirhózy. Cílem tohoto algoritmu je ukázat správný postup a řešení život ohrožujícího krvácení. 


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Krvácení z jícnových varixů patří coby život ohrožující k nejzávažnějším komplikacím portální hypertenze. Algoritmus vycházející ze současných doporučených postupů provádí řešitele přednemocniční a následně nemocniční léčbou. Je třeba klást důraz na zajištění životních funkcí, volumexpanzi a hemosubstituci a korekci koagulačních parametrů, kde nám svou dostupností rychlého výsledku mohou pomoci viskoelastické metody, a samozřejmě na zástavu krvácení jako takového. 

publikováno: 3. 7. 2018 | poslední úpravy: 11. 11. 2020