MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Plicní embolie II

Autor: Olga Smékalová, Kateřina Matoušková, Klára Fabiánková, Dalibor Zimek

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: plicní embolie | diagnostika plicní embolie | PESI | Wellsovo skore | terapie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Plicní embolie patří mezi život ohrožující stavy a představuje dle statistik třetí nejčastější příčinu úmrtí z kardiovaskulárních příčin (po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě).
Cílem našeho algoritmu je ukázat, že plicní embolie nepatří k onemocněním vzácným a je třeba s ní počítat v rámci diferenciálně diagnostického postupu. Zároveň algoritmus poukazuje na skutečnost, že plicní embolie je i kvůli rozšířeným rizikovým faktorům, jako je kouření, užívání hormonální antikoncepce nebo dlouhé cestování letadlem, onemocněním i mladších věkových skupin.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Plicní embolie je třetí nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality. Diagnostika není složitá, pokud se na toto onemocnění pomyslí. Právě časná identifikace a riziková stratifikace je zásadní v prevenci závažného průběhu a potenciálních komplikací. Nejprůkaznější diagnostickou metodou je CT angiografie, rychlá, dostupná a morfologicky velmi přesná metoda, v případě kontraindikací scintigrafie plic, u hemodynamicky nestabilních pacientů pomáhá urgentní echokardiografie.

publikováno: 3. 7. 2018 | poslední úpravy: 19. 6. 2020