MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Rozhodování na konci života z pohledu sestry

Autor: Mgr. Michaela Březovská, MUDr. Hana Harazim

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: paliativní péče | akutní péče | rozhodování na konci života | ošetřovatelství | bolest

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Paliativní péče v ošetřovatelství odráží pohled na umírajícího nemocného jako na celistvou osobu. Poskytování paliativní péče závisí především na nelékařském zdravotnickém personálu, který poskytuje po většinu času umírajícím nemocným komplexní péči v průběhu hospitalizace na akutním lůžku. Všeobecná sestra bývá přímým účastníkem všeho dění, a tak přichází do kontaktu s umíráním a smrtí častěji než jakýkoli jiný zdravotnický personál. Proto je nezbytné, aby nelékařský zdravotnický personál měl značné interpersonální dovednosti, ale především klinické znalosti ve spojitosti s pozorováním, reakcí a zahájením terapie symptomů.
Cílem ošetřovatelské paliativní péče je poskytovat integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty, které jsou spojeny s jakoukoli formou utrpení umírajícího nemocného. Cílem je tedy poskytovat takovou péči, která zaručuje nejvyšší kvalitu života až do posledních dní života umírajícího nemocného na oddělení akutní a intenzivní péče.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Léčebné výsledky intenzivní medicíny jsou úctyhodné. V určitém procentu případů však nemoc a celkový stav pacienta pokročily natolik, že přes veškerá heroická terapeutická opatření směřuje vývoj zdravotního stavu pacienta k odchodu z tohoto světa. U takovýchto nemocných je nezbytné se dobrat ve správný čas k rozhodnutí, zda je z etického hlediska namístě pokračovat v opatřeních intenzivní medicíny, a tudíž v léčbě medicínsky neadekvátní dané situaci, nebo zda přejít na paliativní způsob ošetřování a veškeré úsilí zaměřit na umožnění důstojného závěru pacientova života (letting die).
Předložený algoritmus nabízí řešení typické situace týkající se terminálně onkologicky nemocné pacientky, jak ji nahlíží sestra. Zdravotní sestry působící v intenzivní péči mají při rozhodování na konci života nezastupitelnou roli. Jsou s pacienty v dlouhodobém a těsném kontaktu a dokážou vycítit, kdy je veškerá vysoce sofistikovaná diagnostika a léčba marná a tudíž mají možnost navrhnout celému týmu pečujícímu o pacienta přejít od intenzivní k paliativní péči. V paliativní péči pak hrají sestry klíčovou úlohu.
Autorkám se podařilo sestavit didakticky příhodný algoritmus kroků, kterak v takovéto eticky citlivé situaci postupovat. Je dobře, že takový algoritmus sestavily a jsem rád, že bude zveřejněn na portálu Akutně.cz.

publikováno: 1. 7. 2018 | poslední úpravy: 8. 5. 2019