MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Dopravní nehoda Svědků Jehovových

Autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Anna Juhásová, Juliána Šimová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: dopravní nehoda | transfuze | bezkrevní medicína | negatívni reverz | dříve vyslovené přání

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Dopravní nehoda často vede ke vzniku celého spektra různých poranění, která mohou posádku automobilu do značné míry ohrožovat na životě. I na první pohled malá zranění mohou způsobit rozsáhlé vnitřní krvácení, při kterém je v případě velké krevní ztráty nevyhnutelná okamžitá intervence v podobě její náhrady, a to nejčastěji transfuzními přípravky/krevními deriváty. Co ale dělat v případě, když pacient patří do skupiny osob odmítajících krevní transfuze? Víte, kdy můžete pacientovu krevní ztrátu těmito přípravky nahradit a  kdy se naopak budete snažit o nalezení jiného způsobu náhrady? Náš algoritmus Vám nabízí možnost řešení modelové situace dopravní nehody, jíž se účastní Svědci Jehovovi, o kterých je známo, že patří do skupiny lidí odmítajících krevní transfuze. V České republice se k této náboženské společnosti hlásí téměř 16 000 lidí, tudíž šance, že byste se i vy mohli někdy setkat s touto situací, není úplně zanedbatelná.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Pacient má právo dle platné legislativy  na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a to vždy se svým svobodným a informovaným souhlasem mimo výjimky, které stanoví zákon. V klinické praxi se setkáváme se situacemi, kdy je lékařem navrhovaný postup léčby pacientem odmítán formou negativního reverzu či dříve vysloveného přání. Základní znalosti v problematice medicínského práva jsou dnes nedílnou součástí medicíny. Z toho důvodu je vytvoření situačního scénáře se zaměřením na odmítání život zachraňující léčby, u typické skupiny pacientů jako jsou Svědci Jehovovi, více než přínosné. Algoritmus na příkladu kasuistiky ukazuje rizika, možnosti a zdůvodnění jednotlivých postupů.

publikováno: 1. 7. 2018 | poslední úpravy: 10. 9. 2019