MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Anestezie u TEP kyčle

Autor: MUDr. Monika Zamborská, MUDr. Kamil Vrbica, Čuloková Zuzana, Kosztúr Daniel

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: způsoby anestezie | TEP kyčle | BCIS (cement syndrom) | racionální hemoterapie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu je jednou z nejčastějších operací v nemocnicích všech typů, která se provádí převážně u lidí vyššího věku a má svá specifika. Algoritmus je zaměřený na volbu a způsob anestezie. Upozorňuje na potenciálně fatální komplikaci operace při použití cementovaných náhrad, kterou je tzv. cementový syndrom (BCIS) a nabízí řešení této komplikace. V neposlední řadě se zabývá i problémem peroperačních krevních ztrát, které je potřeba kvantifikovat a následně racionálně hradit. Neoddělitelnou součástí jsou i způsoby léčby pooperační bolesti.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Algoritmus Anestézie u TEP kyčle popisuje interaktivním způsobem možnosti volby anestézie u jedné z nejčastějších ortopedických operací. Většina pacientů u tohoto typu operace je vyššího věku s četnými komplikujícími onemocněními a algoritmus výstižně upozorňuje na relativně častou a potencionálně smrtící komplikaci tzv. cementový syndrom (BCIS - bone cement implantation syndrome) a rizika jednotlivých druhů anestézie a možných krevních ztrát. Nabízí i racionální možnosti volby pooperační analgezie. Domnívám se, že uvedený algoritmus je vhodnou a poučnou pomůckou v přípravě na atestaci z oboru AIM.

publikováno: 1. 7. 2018 | poslední úpravy: 10. 3. 2019