MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Peripartální život ohrožující krvácení - 2018

Autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Eliška Moráňová, Ivo Štrýgl

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: Porod | krvácení | PŽOK | peripartální

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Nejčastější příčinou mateřské morbidity a mortality je peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK), jehož podkladem je v 70 - 80% hypotonie/atonie děložní, následovaná v 10 - 15% porodním traumatem a 1-5% patologií placentace (placenta adherens, placenta accreta). Přímá koagulopatie (DIC) se podílí pouze 1 - 3 % a to nejčastěji v souvislosti s embolií plodové vody nebo během abrupce placenty. Tento praktický a přehledný algoritmus vede logicky anesteziologa, ve spolupráci s porodníkem, k řešení tohoto kritického stavu v porodnictví. Podklady vycházejí z nejaktuálnějšího česko - slovenského mezioborového doporučeného postupu z roku 2018 zabývajícího se diagnostikou a léčbou PŽOK, který přináší zcela nový a racionální pohled na tuto problematiku.
Cílem léčebného úsilí je zástava života ohrožujícího krvácení a snaha o zachování dělohy s využitím všech současných dostupných metod a léčebných postupů.

publikováno: 1. 6. 2018 | poslední úpravy: 13. 9. 2019