MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Monitorování svalové relaxace

Autor: Hana Harazim, Tereza Musilová, Adam Predáč

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: nervosvalová blokáda | reziduální kurarizace | myorelaxans | TOF | antagonista | NMBA

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Nervosvalová relaxancia jsou látky s potenciálně život ohrožujícím účinkem pro pacienty. Proto je perioperační monitorování nervosvalového přenosu dle současných doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny již standardem.
Objektivní zhodnocení hloubky relaxace poskytuje anesteziologovi cennou informaci k rozhodování o bezprostřední péči.
Cílem tohoto algoritmu je seznámení jeho řešitelů se základními informacemi a možnostmi monitorace, a ukazuje na důležitost této monitorace pro dosažení co nejoptimálnější péče o pacienta.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Jednou ze složek doplňované anestezie (balanced anaesthesia) je svalová relaxace (NMB, neuromuscular blockade). K jejímu zajištění jsou během anestezie podávána speciální farmaka - periferní svalová relaxancia (NMBA, neuromuscular blocking agent), která obsazením nikotinových receptorů nervosvalové ploténky působí paralýzu příčně pruhovaných svalů. Umožní tak direktní laryngoskopii, tracheální intubaci a provedení operačního výkonu.
Hloubku svalové relaxace nelze určit klinickým vyšetřením, předpokladem bezpečného podávání svalových relaxancií je přístrojová monitorace jejich účinku.

Algoritmus Monitorování svalové relaxace popisuje přístupným způsobem na klinické modelové situaci měření hloubky relaxace od úvodu do anestezie (připojení relaxometru k nemocnému, kalibraci přístroje a načasování tracheální intubace podle měření), přes možnosti monitorování hlubokého bloku i význam monitorace při udržování vhodné hloubky NMB během operace volbou strategie podávání NMBA. Zvláštní důraz je kladen na období zotavení z účinku NMBA a detekci zbytkové relaxace na konci anestezie. Popsány jsou možnosti farmakologické dekurarizace a je definována volba a načasování farmak k reverzi bloku podle měření NMB.

Iniciativy anesteziologických společností stále více zdůrazňují požadavek na bezpečnou anesteziologickou péči.1-3 Platí to i pro up-to-date podávání svalových relaxancií, které je možné pouze s přístrojovým monitorováním. Tento algoritmus považuji za cenný příspěvek k dosažení tohoto cíle.

1. Adamus M, Černý V, Cvachovec K, et al. Stanovisko k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády. Praha: ČSARIM 2017. Dostupné z:
http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/stanovisko-k-pristrojove-monitoraci-hloubky.pdf
2. Adamus M., Cvachovec K., Černý V. et al. Zásady bezpečné anesteziologické péče. Anest intenziv Med. 2018;29:107–110.
3. Checketts MR, Alladi R, Ferguson K, et al. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015 : Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia. 2016;71:85–93.

publikováno: 1. 6. 2018 | poslední úpravy: 14. 5. 2020