MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní koronární syndrom - 2018

Akutní koronární syndrom (AKS) je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Za jeho vznikem stojí běžné rizikové faktory jako špatné stravovací návyky, obezita, hypertenze, diabetes mellitus a kouření. Cílem tohoto algoritmu je přiblížení diagnostiky AKS a rozlišení infarktu myokardu s elevacemi a bez elevací ST intervalu, což je nezbytné pro správnou volbu léčby.

Autor: MUDr. Marie Pavlušová, Kočí Daniela, Kořínková Martina

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: AKS | STEMI | NSTEMI | infarkt myokardu

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Akutní koronární syndrom (AKS) je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Za jeho vznikem stojí běžné rizikové faktory jako špatné stravovací návyky, obezita, hypertenze, diabetes mellitus a kouření. Cílem tohoto algoritmu je přiblížení diagnostiky AKS a rozlišení infarktu myokardu s elevacemi a bez elevací ST intervalu, což je nezbytné pro správnou volbu léčby.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" prezentuje případ pacienta s bolestmi na hrudi od prvního kontaktu v ordinaci praktického lékaře, přes řešení akutního koronárního syndromu v kardiocentru až po doporučení pro dlouhodobou léčbu. Jsou uvedeny varianty pro akutní koronární syndrom s elevacemi ST segmentu na EKG i pro akutní koronární syndrom bez elevací ST segmentu na EKG. Zmíněny jsou také některé časté komplikace, které mohou u pacientů s akutním koronárním syndromem nastat. Detailně jsou uvedeny léčebné postupy a také nejčastější chyby.
 
V případě bolestí na hrudi je nutná precizní diferenciální diagnostika podle rizikového profilu nemocného. U pacientů s podezřením na akutní koronární syndrom pak komplexní farmakoterapie, rychlé směřování k intervenční léčbě a důsledná monitorace pro hrozící komplikace.

publikováno: 1.6.2018 | poslední úpravy: 13.9.2019