MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Anestezie novorozence

Autor: Martina Klincová, Kristýna Dvořáková, Marie Bartošíková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: novorozenec | anestezie | pylorostenóza

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Novorozenec má řadu anatomických i fyziologických odlišností, a proto má i anestezie svá specifika. Pokud jde operaci odložit, raději vyčkáme alespoň do kojeneckého období. Existuje ovšem mnoho situací, kdy je okamžitá operace nevyhnutelná- vrozené vývojové vady, akutní stavy apod. V těchto případech starost o novorozence přebírá specializované pracoviště, kde mají s péčí o novorozence větší zkušenosti. V algoritmu se setkáte s pylorostenózou, poměrně častou kongenitální vývojovou anomálií (2-5/1000 novorozenců), která způsobuje poruchu pasáže gastrointestinálním traktem.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Operace a anestezie novorozence včetně následné péče je indikována na specializovaných pracovištích s odpovídajícím technickým a personálním zázemím. Algoritmus pro anestezii novorozence pro operaci pylorostenózy plně respektuje klinickou situaci a literární  doporučení pro vedení  anestezie u novorozence. Odsátí žaludečního obsahu živící sondou bezprostředně před úvodem do anestezie důrazně doporučuji. Po té je při těsné pylorostenóze riziko regurgitace žaludečního obsahu minimální. Úvod do anestezie a zajištění dýchacích cest je zvoleno správně, osobně preferuji inhalační úvod. Anestezie je vedena především inhalačními anestetiky, podle gestačního stáří u starších novorozenců možno s opatrností použít i malou dávku krátce působících opiodů v úvodu anestézie (Alfentanil cca 2-4 ug/kg, Sufentanil 0,05ug/kg). Použití svalových relaxancií není většinou nutné, pokud se pro ně z nějaké indikace rozhodneme, pamatujeme na nižší svalovou hmotu a prolongovaný účinek spojený s prodlouženou eliminací u novorozenců. Při řízené ventilaci novorozence je správně uvedena PCV jako prevence volumo a baro traumatu. Dbáme na minimalizaci nastaveného mrtvého prostoru (filtry, spojky) a dostatečnou alveolární ventilaci. Gratuluji k vytvoření algoritmu, který velmi dobře modeluje klinickou situaci a jistě bude dalším edukačním přínosem. 

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 15. 5. 2020