MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Ileus z pohledu chirurga

Autor: Kateřina Gajdošíková, Michal Sochor, Vendula Svobodová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: cévní ileus | syndrom krátkého střeva | embolie a. mesenterica superior

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Ileus neboli neprůchodnost střevní je jedna z forem náhlých příhod břišních. Hlavní charakteristikou je zástava střevní pasáže s následným rozepětím střeva a v dalším vývoji až jeho perforací s následným zánětem pobřišnice a sepsí. V tomto algoritmu si můžete vyzkoušet jak jeden z druhů ileu diagnostikovat, a jak jej léčit. V neposlední řadě také zjistíte, na jaké komplikace se po úspěšném zvládnutí tohoto stavu zaměřit.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Akutní  uzávěr mezenteriální tepny patří k náhlé příhodě břišní s nejhorší
prognózou. Čím rychleji dojdeme ke správné diagnóze a indikujeme operační
řešení, tím výrazněji zvyšujeme šanci pacienta na přežití. Na cévní ileus
musíme myslet vždy u náhle vzniklých bolestí břicha s chudým klinickým nálezem
u pacientů se srdeční arytmií v případě embolie, či u pacientů s aterosklerózou
v případě mezenteriální trombózy. Známky peritoneálního dráždění v případě
cévního ileu jsou pak příznakem pozdním. Typické symptomy mohou být překryty i
jinými příznaky, které nás mohou svést k podezření na jiný akutní stav. V
uvedeném algoritmu pak je hezky demonstrováno, jak je důležité v případě náhlé
příhody opakovaně pacienta kontrolovat a klinicky vyšetřovat, následně
indikovat správná  vyšetření a léčbu.

 

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 15. 5. 2020