MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Kardiostimulace

Autor: MUDr. Jan Hudec, Daniela Charwátová, Roman Kula

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: kardiostimulace | sick sinus syndrome | bradykardie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Poruchy srdečního rytmu (také arytmie či dysrytmie) jsou jedny z nejčastějších srdečních onemocnění. Hlavní příčinou arytmií je porucha tvorby vzruchu a následně jeho vedení myokardem. Obecně můžeme říci, že podkladem vzniku srdečních arytmií je přítomnost tzv. arytmogenního substrátu, kterým může být například jizva po infarktu myokardu, ektopické zdroje srdeční automacie či degenerativní změny myokardu. Arytmie můžeme dělit podle srdeční frekvence na dvě základní skupiny, a to na tachykardie a bradykardie.
Algoritmus Kardiostimulace poskytuje náhled do problematiky řešení akutních změn srdečního rytmu, včetně možného perioperačního managementu srdeční bradykardie, která přechází v asystolii.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Interaktivní algoritmus velmi věrně popisuje reálnou a nijak výjimečnou situaci, do které se může dostat anesteziolog na operačním sále. Bradykardické poruchy rytmu jsou vždy mimořádně kritické stran správného rozhodnutí lékaře, jejich etiologie úzce souvisí s prognózou nemocného a dalším postupem. Prostá vagová reakce vyžaduje zcela odlišný přístup než například bradykardie navozená hypoxií či primární porucha srdečního rytmu. Namodelování situace na operačním sále s využitím realistických údajů z monitoru a pomocných vyšetření umožní studujícímu lékaři, aby si sám při řešení algoritmu vytvořil diferenciálně diagnostickou rozvahu a zvolil správný postup. Výsledkem je dobře ukotvená paměťová stopa s pohotovou výbavností v kritické situaci. Víc si ani od samostudia nikdo nemůžeme přát. Pozitivní dopad pro pacienty je jednoznačný. Velkou předností tohoto interaktivního algoritmu je jeho komplexnost. Nepostihuje pouze postup na operačním sále, ale nastiňuje i následnou formu léčby modelové poruchy rytmu a seznamuje názorně formou interaktivních obrázků a videa i s jejím EKG obrazem a technikou dílčích výkonů (úvod do anestézie, podoba dočasné transvenózní stimulace).

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 10. 3. 2019