MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Popálenina

Autor: Monika Zamborská, Václav Vafek, Igor Ferenčák

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: popálenina | volumoterapie | analgosedace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům. Pokrok v medicíně v posledních desetiletích na poli chirurgie, intenzivní péče, farmakoterapie a nutriční terapie dramaticky ovlivnil prognózu popálených, avšak i přes všechnu snahu zůstávají popáleninová traumata zatížena vysokou mortalitou a doživotním postižením pacienta.
Tento algoritmus vás provede základy laické první pomoci, neodkladné lékařské péče a anesteziologickou péčí o popálené pacienty.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Kritické termické trauma představuje jeden z nejnáročnějších úrazů, se kterým se můžeme v klinické praxi potkat. Úspěch v terapii takto poškozených pacientů je dán vždy precizní kooperací celé řady odborností. Přežití těchto pacientů je determinováno mnohými faktory, kdy jedním z nejdůležitějších je adekvátně provedená přednemocniční péče. Algoritmus zrychleně provede řešitele přes dvě nejkritičtější fáze termického traumatu - šokové období a období akutní nemoci z popálení. V jednotlivých bodech tohoto algoritmu jsou popsány nejzásadnější okamžiky z komplexního přístupu k těmto pacientům.

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 31. 5. 2020