MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Poresuscitační péče

Autor: MUDr. Olga Smékalová, Veronika Machalová, Tereza Novotná

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: poresuscitační péče | hypotermie | arytmie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které označujeme jako postresuscitační syndrom. Tento algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od zajištění ventilace ve voze RLP přes péči na oddělení JIP až po následnou rehabilitaci pacienta po srdeční zástavě.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu je kardiovaskulární katastrofa, s kterou jsou poměrně často konfrontováni zdravotnické týmy v přednemocniční neodkladné péči, na urgentním příjmu i v nemocnici. Vypracovaný edukační algoritmus je zaměřený na nácvik přednemocniční i nemocniční poresuscitační péče. Jsou v něm zahrnuty všechny důležité rozhodovací momenty a postupy podle aktuálních doporučení. Je doposud nejlepší, jaký jsem kdy viděl. Obsahuje jasné správné odpovědi a nesprávné odpovědi v sobě zahrnují nejčastější dilemata a méně vhodné postupy. Nezahlcuje množstvím deskriptivních dat, ale inspiruje k dalšímu podrobnějšímu studiu jednotlivých kroků. Velmi oceňuji i závěrečné zdůraznění potřeby následné neurorehabilitační péče. 

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 10. 3. 2019