MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

Autor: Ivo Křikava, Martin Kovář, Radovan Lamoš

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: předoperační vyšetření | předoperační příprava | FAST

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Práce na anesteziologické ambulanci bývá často denní rutinou mladého anesteziologa a je potřeba jí věnovat maximální pozornost, protože má klíčový význam v perioperační péči. Předoperační vyšetření se provádí před všemi operačními zákroky, nicméně jeho rozsah se liší v závislosti na tom, zda se jedná o akutní či plánovaný zákrok, ale mimo jiné také podle věku a komorbidit daného pacienta. Protože by nebylo možné všechny tyto varianty pokrýt na případu jednoho pacienta, obsahuje algoritmus více pacientů s různou perioperační zátěží (komorbidity, celkový stav), které je třeba připravit na různé typy zákroků (plánované vs. akutní). S některými pacienty se v průběhu řešení algoritmu setkáváme i vícekrát, je proto nutné, aby se řešitel při průchodu algoritmem soustředil na to, o kterého pacienta se zrovna jedná.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Multimediální výukový algoritmus "Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta" simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V modelové situaci anesteziologické ambulance a rozhodování o předanestetické přípravě autoři nabízejí vždy tři odpovědi, z nichž je jen jedna správná. Jsou uvedeny kasuistiky, které reprezentují nejčastější příklady, které je třeba řešit: pacienty s různými komplikujícími onemocněními indikované k plánované operaci i pacienty indikované k urgentní operaci s různým stupněm naléhavosti. Popis případů je vhodně doplněn obrázky a nezbytnými výsledky konsiliárních i laboratorních vyšetření. Za přednost považuji vhodný námět a podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do vyřešení.

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 1. 6. 2020