MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Triage a traumaplán

Autor: Martin Polášek, Veronika Sochorová, Michaela Spoustová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: triage | dopravní nehoda | třídící a identifikační karta | hromadné neštěstí

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Hromadným neštěstím rozumíme situaci, kdy počet a stav raněných převyšuje dostupné zdravotnické zdroje. Pro efektivní zvládnutí je zásadní rychle určit stupeň ohrožení života jednotlivých raněných a tím i prioritu ošetření a transportu. Důležité však také je odlišit ty raněné, jimž pomoci nelze. To nám umožňuje např. systém přednemocniční triage pomocí třídících a identifikačních karet, kdy lékař hodnotí především stav vědomí, dýchání a oběhu. V tomto algoritmu si řešitel může zkusit řešení základních typů poranění na místě velké dopravní nehody.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Problematika urgentní medicíny, charakteristická obvykle vysokým počtem zraněných při jedné události, má svá specifika. Ta se vymykají běžným schématům vyšetření a ošetření pacientů za standardních podmínek. Důležitou roli hraje spolupráce všech složek IZS a nemocnic při zajištění neodkladné zdravotní péče. Cílem při řešení hromadného neštěstí je minimalizovat zdravotní a hmotné následky. Autoři tohoto výukového materiálu si kladli za cíl  objasnit specifika typická pro poskytování  zdravotní péče v uvedených výjimečných podmínkách. 

publikováno: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 1. 6. 2020