MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní končetinová ischemie

Autor: MUDr. Karolina Steinerová, doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Kateřina Matoušková, Peter Minárik

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: ateroskleróza | ischemie | klaudikace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Akutní končetinová ischemie je závažné onemocnění, které je zatížené vysokou morbiditou i mortalitou. Její výskyt je odhadován na 150 případů na 1 milion obyvatel za rok. Je definována jako náhle vzniklý stav ohrožující životnost končetiny způsobený kritickým poklesem krevního toku a perfuze tkání. Rozeznáváme dvě základní příčiny onemocnění. Jsou to embolie do tepen dolních končetin a trombóza vzniklá in situ na aterosklerotických plátech. Prognóza nemocných je zásadně ovlivněna správnou diagnózou a včasně zahájenou terapií. Tento algoritmus vás provede problematikou od diagnostiky skrz léčbu až po komplikace a následnou terapii.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Popisovaný algoritmus akutní kritické končetinové ischemie je velmi typický. Případy jsou při incidenci 14-15 /100 000 velmi časté. Při toleranci svalů k ischemii kolem 3 hodin je velmi přínosný důraz v rámci předkládaného algoritmu na rychlou diagnostiku a řešení problému od převozu do zdravotnického zařízení po léčbu. Přesto se v praxi setkáváme se 2 nejčastějšími chybami. Tou první je, že každá bolest dolní končetiny je odeslána jako akutní ischemie na specializované pracoviště bez vyšetření pulzací. Přitom přítomnost pulzací v periferii vylučuje kritickou ischemii (ne však ischemickou chorobu tepen DKK). Vzhledem k tomu že právě akutní končetinová ischemie vyžaduje ze všech možných příčin bolestí nejrychlejší diagnostiku a léčbu, alespoň nedojde ke zprodlení, jen vyšetření cévním specialistou je zbytečně urgentní. Při druhé chybě je naopak myšleno na žilní trombózu, ale ne na ischemii. Pacient tak často přichází s vyšetřením žilního, ale ne tepenného systému. V tomto je případ zvolen velmi prakticky. Celkově celý algoritmus popisuje optimální učebnicový případ než reálný postup. Velmi cenné na prezentovaném algoritmu je, že léčba akutní kritické končetinové ischemie znamená počátek péče o pacienta s nutností dalšího došetření, sledování a léčby (fibrilace síní nebo jiná dysrytmie, ateroskleróza v případě základního onemocnění, ale třeba i nutnost současné antiedémové pokračující léčby i v případě indikované fasciotomie).

publikováno: 27. 4. 2016 | poslední úpravy: 15. 5. 2019