MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Otrava oxidem uhelnatým

Autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Ľubomíra Longauerová, Jakub Zmrzlík, Barbora Žajdlíková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: CO | otrava | hyperbarická | oxygenoterapie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Otrava oxidem uhelnatým (CO) patří mezi nejčastější náhodné otravy. CO se velmi silně váže na hemoproteiny a blokuje jejich funkci. To způsobuje závažnou tkáňovou hypoxii. Otrava může vyústit v těžké neurologické postižení a vést až ke smrti pacienta. Vazba CO je reverzibilní, je proto nutná včasná a adekvátní léčba.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Autoři předkládají zdařile vytvořený a z hlediska formálního i obsahového vyvážený algoritmus  komplikovaného průběhu intoxikace oxidem uhelnatým. Nejčastější příčinou intoxikace je inhalace vzduchu obsahujícího toxickou koncentraci CO v nedostatečně větraných prostorech. Zdrojem CO je obvykle provoz různých zařízení k ohřevu vody či vytápění. Intoxikace CO zejména u těžkých a komplikovaných případů vyžaduje spolupráci napříč mnoha klinickými lékařskými obory - od urgentní medicíny, přes diagnostické obory (biochemie, radiodiagnostika) až po obory klinické (pediatrie, neurologie, intenzivní medicína, hyperbarická medicína, gynekologie a porodnictví a další). To je patrné i z případu popisovaného v algoritmu, ve kterém nechybí i potřebná diferenciálně diagnostická rozvaha. Jedná se o komplexní zpracování problematiky, od postupu na místě nehody, přes zpracování přijaté výzvy dispečinkem záchranné služby, až po diagnostický a léčebný postup posádky ZZS i nemocničního personálu na oddělení urgentního příjmu či interní ambulanci. Dále je řešen definitivní způsob léčebného ošetření hyperbarickým kyslíkem v závislosti na závažnosti stavu a následná vyšetření doporučená po propuštění z nemocnice. Je zde demonstrováno působení oxidu uhelnatého na některé orgánové systémy, především CNS a kardiovaskulární systém, a rovněž nastolena problematika řešení specifických skupin pacientů- dítěte školního věku i těhotné pacientky.

publikováno: 27. 4. 2016 | poslední úpravy: 14. 3. 2019