MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní pankreatitida

Autor: MUDr. Kateřina Gajdošíková, Anna Ďuriníková, Simona Špaňová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: akutní pankreatitida | ERCP | Baltzerova nekróza | cholangiolithiasis

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Akutní pankreatitida je vysoce rizikový stav, ke kterému musíme přistupovat již od prvního podezření jako k stavu život potencionálně ohrožujícimu. Příznaky jsou často variabilní a muže způsobit závažné a dlouhodobé komplikace, nebo i smrt. V algoritmu si procvičíte základní principy diagnostiky a terapie akutní pankreatitidy, při snaze co nejvíc snížit riziko případného úmrtí a vyléčit pacienta. Současně Vám bude vysvětleno, proč jsou některé diagnosticko-terapeutické postupy vhodnější než jiné a v jakém pořadí je vhodné je uplatnit.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Hodnocený výukový algoritmus popisuje diagnostiku a rozhodovací procesy v průběhu vývoje akutní pankreatitidy. Zvolený modelový pacient i jednotlivé události působí velmi reálně a v průběhu algoritmu tak lze získat velmi dobrou představu o základních úskalích léčby akutní pankreatitidy. Jednotlivé navrhované správné možnosti reflektují nejmodernější poznatky, ať již v intenzitě a délce tekutinové resuscitace, použití ATB či možnostech invazivního řešení. Nabízené nesprávné odpovědi jsou též voleny vhodně – jedná se o v klinické praxi často nevhodně indikované diagnostické a terapeutické postupy. Důvod jejich nesprávnosti je pak dostatečně vysvětlen. Seznámení se s uvedeným modelovým příkladem má nezanedbatelný edukační význam pro širokou skupinu lékařů, kteří se můžou dostat do kontaktu s léčbou akutní pankreatitidy – mimo jiné anesteziologové, intenzivisti, internisti a chirurgové.

publikováno: 27. 4. 2016 | poslední úpravy: 18. 6. 2019