MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Obtížné zajištění dýchacích cest - 2014

Autor: Lukáš Dadák, Adéla Sotolářová, Karolina Radl Steiner

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: angioedém | OTI | koniotomie | tracheostomie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Obtížná intubace je akutní, život ohrožující stav, který je noční můrou každého anesteziologa. O obtížné intubaci můžeme hovořit, pokud se nám nepodaří zaintubovat ani při opakovaných pokusech nebo do 10 minut. Můžeme ji očekávat například u pacientů s omezenou hybností krční páteře, poraněním krku a obličeje nebo v těhotenství.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

V interaktivní kazuistice je zpracován názorný případ obstrukce horních cest dýchacích s popisem nastalé život ohrožující situace i základním zajištěním pacienta. Popsané jsou možnosti řešení s pokusem zajištění dýchacích cest intubací, event. intubací s pomůckou – bužie. Následně při selhání intubace s pokusem o supraglotické zajištění dýchacích cest laryngeální maskou a při selhání tohoto postupu  i s nutností, a poslední možností, zajištění infraglotickým – chirurgickým přístupem – koniotomií, BACTem.  Instruktážní videa názorně ukazují možnosti zajištění dýchacích cest. Z podstaty interaktivní step-by-step kazuistiky, i když velice zdařile zpracované, nevyplývá plně akutnost stavu a časová tíseň, která stav obstrukce dýchacích cest provází a nutnost velice rázného postupu: selhání intubace -> laryngeální maska, při selhání -> koniotomie/BACT.

publikováno: 29. 6. 2014 | poslední úpravy: 13. 11. 2020