MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Léčba tachyarytmie

Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1. Pomůže nám ujasnit si doporučený terapeutický postup v těchto situacích.

Autor: MUDr. Hana Harazim, MUDr. Tomáš Korbička, Petra Honková, Tereza Prokopová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: flutter | fibrilace síní | arytmie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1. Pomůže nám ujasnit si doporučený terapeutický postup v těchto situacích.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Kazuistika didakticky  zpracovává postup terapie tachyarytmie. Případ vzniklé tachyarytmie začíná v ambulanci praktického lékaře, pokračuje během zásahu ZZS, pokračuje v rámci terapie na nízkoprahovém interním příjmu a následně na kardiologickém oddělení  nemocnice. Přehledně je vysvětlena indikace i postup použití Valsalvova manévru, podání antiarytmik a prevence trombembolie. Terapeutický postup včetně kardioverze je prezentován názorně a využívá  instruktážní  videozáznam.  Komplexní  pohled na terapii tachyarytmie zahrnuje mimo jiné možnost použití  radiofrekvenční ablace. Tato kazuistika svou metodou zpracování (názorný videozáznam doprovázen logicky rozvedenou diagnostickou rozvahou a terapeutickým postupem)   může zvýšit zájem studentů o obor kardiologie.

publikováno: 2.6.2015 | poslední úpravy: 1.4.2019