MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Anestezie u hrudních operací

Autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martina Dvončová, Nikol Englišová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: karcinom plic | torakotomie | biluminální kanyla

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Karcinom plic je nejvíce se vyskytujícím nádorem u mužů a třetím nejčastějším u žen. Chirurgický zákrok je jedním z běžných způsobů léčby. Jelikož operace na plíci ovlivní ventilační schopnosti pacienta, je potřeba k tomuto zákroku z hlediska anesteziologie přistupovat specificky. Algoritmus je tedy především zaměřen na volbu předoperačních vyšetření dýchacího systému pacienta a intubačních pomůcek, mezi kterými hraje důležitou roli dvoucestná endobronchiální kanyla. Dále se algoritmus zaměřuje na volbu ventilačního režimu a další odlišnosti u tohoto typu operace.  V neposlední řadě nastiňuje situaci, kdy ventilace a oxygenace pacienta, i přes cílené zásahy anesteziologa, selhává.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Případ se rozvíjí v pěti hlavních krocích. Je podán důmyslně, přehledně a s citem pro detail. Nevtíravě upozorňuje na zásadní linii prolínající se anesteziologickou dovedností v souvislosti s plicní resekcí: dynamika fyziologie dýchání, respektive příslušné umělé plicní ventilace koresponduje s mechanickou komponentou její stability. Účinnost a bezpečnost anestezie stoupá anebo klesá s mírou a kvalitou mezioborové spolupráce a vcítění se do situace toho druhého. Stejně je tomu tak i na chirurgické straně. Virtuozita obou odborností může zazářit  v plném lesku pouze v jejich úzké spolupráci. Úplná orientace v problematice vlastní odbornosti je jejím samozřejmým předpokladem. A právě k ní tento zdařilý algoritmus pobízí. Daný sled situací představuje jasný návod k hladkému překonávání úskalí s nimíž se anesteziolog u resekce plic pravidelně potýká.

publikováno: 2. 6. 2015 | poslední úpravy: 2. 4. 2019