MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Febrilní křeče u dětí - 2015

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.

Autor: Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, Martina Klincová, Radim Gerstberger, Zuzana Horváthová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: křeče | bezvědomí | horečka

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Jedná se o zdařilý interaktivní diagnosticko terapeutický algoritmus péče o dítě s komplikovaným, protrahovaným průběhem febrilního záchvatu. 
Nabídka odpovědí týkající se správného postupu je po formální i obsahové stránce vyvážená a z didaktického hlediska dobře zvolená. Autoři zřejmě záměrně vybrali pro febrilní křeče netypický, závažnější průběh, u kterého je nutná širší diferenciálně diagnostická rozvaha a řada pomocných vyšetření. U nekomplikovaných febrilních křečí obvykle stačí posouzení klinického průběhu pediatrem a dětským neurologem. 
Algoritmus je nepochybně vhodný pro studenty medicíny za účelem osvojení správných postupů v kritických situacích, nicméně pro postgraduální vzdělávání by bylo nutné text doplnit a upravit.

publikováno: 2.6.2015 | poslední úpravy: 19.6.2020