MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Spinální trauma

Autor: MUDr. Olga Smékalová, MUDr. Jan Hudec, Tomáš Stuchlík, David Hruška

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: mícha | úraz | polytrauma

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Spinální trauma je poranění páteře a míchy. K poranění míchy může dojít i při manipulaci s pacientem, zejména pokud se jedná o sdružené poranění, kde dominují život ohrožující zranění. Na poranění páteře by se proto mělo myslet vždy, když je v anamnéze prudká akcelerace či decelerace (dopravní nehody, pády, sportovní úrazy). Náš algoritmus vás provede spinální traumatem od první pomoci až po jeho pozdní komplikace.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Tento algoritmus interaktivním způsobem seznamuje čtenáře zevrubně a komplexně s problematikou spinálního traumatu. Popisuje celý terapeutický proces od primárního kontaktu posádky ZZS, zajištění pacienta po jeho transport do specializovaného centra. Rovněž klade důraz na časový faktor tohoto transportu, což je vysoce důležitý faktor v další prognóze. Dále seznamuje čtenáře s diagnostickým postupem a prací konziliářů. Stručně popisuje úvod do anestezie pacienta a nezbytný postup při zajištění dýchacích cest. Shrnuje pooperační stav a možné komplikace pacienta s míšní lézí a jeho následný rehabilitační proces. Po přečtení tohoto algoritmu je čtenář seznámen se základními fakty a postupy u pacienta s míšní lézí a je schopen adekvátně reagovat v terénu.

publikováno: 9. 4. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019