MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Léčba nádorové bolesti

Autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Lucia Chnupová, Pavla Chromá, Karolina Steinerová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: žebříček WHO | průlomová bolest | opiody

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Nádorová bolest významným způsobem snižuje kvalitu života pacienta s onkologickým onemocněním. Terapie nádorové bolesti je nedílnou součástí komplexní onkologické péče. I přes tuto skutečnost není její léčbě často věnována adekvátní pozornost.  Algoritmus poukazuje na základní principy léčby nádorové bolesti v souladu s recentními doporučeními.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Nádorová bolest vyžaduje od počátku efektivní léčbu. Výuková případová studie demonstruje výstižně postup dle obecně uznávaného algoritmu farmakoterapie, který představuje třístupňový analgetický žebříček s výběrem analgetika dle intenzity bolesti. Správně je využit současně doporučovaný postup dle principu „elevator“ podle něhož se nemá zbytečně oddalovat nasazení silných opioidů. Velkým problémem bývá u onkologických pacientů průlomová bolest. U řady nemocných se objevuje již v období aktivní onkologické léčby. Současný účinný farmakologický přístup k léčbě průlomové bolesti je v kasuistice uveden. K dostatečné kontrole  nádorové bolesti je někdy  nutno využít i další léčebné modality. U neztišitelných bolestí při tumoru pankreatu bývá velmi přínosná neurolýza plexus coeliacus. Výkon by však měl být proveden záhy po stanovení diagnózy. Podaří-li se nakonec u pokročilého nádorového onemocnění dosáhnout úlevy od bolesti vystoupí často do popředí celková životní expektace, kachektizace, nechutenství a ztráta soběstačnosti. Vzniklá situace ukazuje na potřebu mnohem širšího přístupu k onkologickému pacientovi než je „pouhé“ potlačení somatické bolesti neboť nádorová bolest má i další rozměry: psychický, sociální a spirituální.

publikováno: 8. 4. 2015 | poslední úpravy: 8. 7. 2019