MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Epilepsie

Autor: MUDr. Hana Harazim, Radka Kadlčíková, Mária Moravská

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: křeče | thiopentalové koma | EEG

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Epilepsie je nemoc provázena opakovanými záchvaty nekontrolované excitační aktivity mozkových neuronů, které vedou k mozkové dysfunkci. Záchvaty mohou vznikat z různých příčin, například jako následek úrazu hlavy, nádoru nebo zánětu mozku, cerebrovaskulární příhody nebo jako důsledek různých metabolických změn. Mohou být také idiopatické. Většina záchvatů spontánně ustává, může se však stát, že epileptický záchvat nepřestává nebo se pacient neprobírá. V takovém případě se jedná o status epilepticus, závažnou život ohrožující situaci.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Jedná se o interaktivní algortimus zaměřený primárně na akutní péči, v tomto případě u pacienta s prvním nebo opakovaným epiletickým záchvatem. Nabídka odpovědí  týkající se správného postupu je formálně i obsahově správná . Samotné zpracování tématu je interaktivní, současné, reflektující okolnosti současného života a prostředí . Pokud se student seznámí s problematikou tímto způsobem předpokládám, že správně v kritické situaci zasáhne, což je hlavním výukovým cílem prezentace. Nejedná se samozřejmě o problematiku epileptologie ve smyslu jak je chápána v neurologii, ale především o akutní postup v terénu . Interaktivní algoritmus doporučuji k využití ve výukových programech . 

publikováno: 8. 4. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019