MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Analgezie při porodu

Autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Bc. Zuzana Brachaczková, Petra Holečková, Lenka Nedomová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: porod | epidurální analgezie | remifentanil

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Porodní bolest, objevující se během kontrakcí, je vlastně reakcí organismu těhotné ženy připravující se na nadcházející porod. Intenzita porodní bolesti je u různých žen různá, neboť prožívání bolesti je ovlivněno somatickými, psychickými a sociálními vlivy. Proto i přístup k tlumení této bolesti musí být individuální. V současné době máme na výběr z mnoha farmakologických i nefarmakologických postupů. K nejčastěji používaným metodám patří epidurální analgezie, nově se využívá i podání remifentanilu. Správně indikovaná a podaná porodnická analgezie nám může pomoci snížit výskyt porodnických komplikací u matky i dítěte.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Výukový algoritmus zabývající se tématem analgezie při porodu umožňuje nahlédnout doproblematiky tlumení porodních bolestí. Vhodná volba analgetika společně se správným provedením analgezie pomáhá předejít mnoha komplikacím jak ze strany matky, tak plodu, respektive novorozence. Tento algoritmus zajímavým způsobem prezentuje jednak epidurální analgezii, která je v současné době zlatým standardem a jednak relativní novinku - analgezii remifentanilem. Zároveň uvádí nejčastější možné komplikace obou metod a jejich možné řešení. Netradiční je rovněž pojetí multimediálních materiálů, které příjemně zpestří řešení jednotlivých uzlů.

publikováno: 8. 4. 2015 | poslední úpravy: 13. 9. 2019