MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní astma

Autor: MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Martina Kosinová, Mária Bačíková, Monika Bendíková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: astma | pneumotorax | bronchodilatans

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojené s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám dušnosti, pískotu, tíže na hrudi a kašle. Akutní astma je život ohrožující stav, špatně reagující na základní léčbu a vyžadující hospitalizaci pacienta. Protože se neustále zvyšuje počet astmatiků, je důležité vědět, jak si s tímto obtížným stavem poradit.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Výukový algoritmus „Akutní astma“ je velmi pěkným interaktivním návodem, jak postupovat v případě těžkého protrahovaného astmatického záchvatu. Algoritmus názorně provádí stěžejními kroky terapeutického postupu a přitom upozorňuje na nejzávažnější omyly, kterých je možné se dopustit a jak se jich vyvarovat. Každý krok je doložen obrazovou přílohou a příslušnou terapeutickou odpovědí, které celý postup velmi přibližují a edukačně usnadňují. Ačkoliv je farmakologicky refrakterní ataka astmatu v době rozšířené profylaktické terapie inhalačně podávanými kortikosteroidy (IKS) již poměrně vzácnou klinickou situací, je nutné postup takového řešení znát.

publikováno: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 10. 7. 2019