MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Intoxikace rekreační drogou

Autor: MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Ľubomíra Longauerová, Adrián Sahaj, Kristína Hubschová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: psychostimulancia | tonicko-klonické křeče | diazepam

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Nesprávny terapeutický postup v niektorých prípadoch intoxikácie drogou môže spôsobiť ťažšie následky než intoxikácia samotná, a aj preto je dôležité na intoxikáciu drogou v rámci diferenciálnej diagnostiky myslieť. Náš algoritmus popisuje diagnostiku a možnosti riešenia komplikácií pri intoxikácii jednou z rekreačných drôg.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

S problematikou akutních stavů, provázejících užívání drog, jsou stále častěji konfrontováni nejen specialisté v centrech pro léčbu závislostí. Užívání rekreačních drog je velmi rozšířené a intoxikace těmito látkami mohou být život ohrožující. Nejčastěji se jedná o kanabinoidy, halucinogeny a zvláště nebezpečné stimulační drogy, případně jejich kombinace. Zásadní význam má poskytnutí rychlé a adekvátní odborné pomoci, kterou by měl ovládat každý lékař. Interaktivní algoritmus Intoxikace rekreační drogou představuje výukový program, který umožňuje kvalitní přípravu na zvládání těchto stavů formou řešení modelové situace, která věrně kopíruje reálné situace. Logický rozhodovací algoritmus předkládá k řešení zásadní otázky, které v praxi často rozhodují o tom, zda intoxikovaná osoba přežije. Celý řetězec kroků je zpracován odborně i technicky zcela precizně.

 

publikováno: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 18. 6. 2019