MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Život ohrožující krvácení - 2014

Autor: Olga Smékalová, Michaela Vobrová, Veronika Michalčinová, Zuzana Mišutková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: jícnové varixy | hemoterapie | hemoragický šok

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty - ztráta objemu krve v průběhu 24 hodin (u dospělého člověka cca 10 transfúzních jednotek ery) nebo ztráta 50% objemu krve během tří hodin nebo pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/min; podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS).


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Krvácení do horního GIT patří k možným příčinám vzniku život ohrožujícího krvácení (ŽOK). Algortimus, zaměřený na terapii ŽOK u pacienta s krvácením z horního GIT u portální hypertenze, komplexně popisuje přednemocniční a následně i nemocniční postup léčby těžkého krvácení z horního GIT. Algoritmus vychází z Doporučeného postupu pro diagnostiku a léčbu krvácení do GIT při portální hypertenzi České hepatologické společnosti a také z guidelines terapie ŽOK European Society of Anaesthesiology. Základním cílem péče o pacienta s krvácením z GIT, a vlastně o každého pacienta s ŽOK, je zajištění životních funkcí, zástava krvácení a dostatečná substituce krevní ztráty, což je v daném algoritmu náležitě popsáno.

publikováno: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 11. 11. 2020